دوره ی آمادگی زبان عمومی،حاصل ساعت ها کار کارشناسی شده، تحلیل سوالات آزمون های گذشته و بررسی بهترین منابع موجود می باشد که با بهره گیری از اساتید دانشگاهها، دوره ای کم نظیر را ارائه می دهند. تعداد جلسات کافی و استفاده از جزوات کار آمد نتیجه نهایی این دوره را تضمین می کند.

دوره تربیت مدرس :: TTC
مدت: 3 ترم ( هر ترم 14 جلسه، Kids – Teenagers – Adults )

– ویژگی های آموزش تدریس مهارت های Writing ، Reading ،Listening ،Speaking به همراه چگونگی تدریس Vocabulary Grammer
– آموزش تدریس به گروه های سنی مختلف ( خردسالان، نوجوانان و بزرگسالان )
– آموزش روانشناسی تدریس

دکتری کلیه رشته ها
مدت:1 ترم (15 جلسه)

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
زبانکده سنجش آمل، برای اولین بار در آمل، کلاس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان انگلیسی (مترجمی زبان انگلیسی، زبانشناسی، آموزش زبان انگلیسی) را با همکاری کادر مجرب اساتید دکترای زبان انگلیسی برگزار می نماید. امید است گامی موثر برای فراهم آوردن امکانات علمی دانشجویان برداشته شود.

کارشناسی ارشد ( وزارت علوم و علوم پزشکی )
مدت:1 ترم (15 جلسه)

کاردانی و کارشناسی کلیه رشته ها
– دوره ی آمادگی زبان عمومی آزمون کاردانی و کارشناسی مدت:1 ترم (15 جلسه)
– دوره ی آمادگی زبان عمومی آزمون کارشناسی،شامل جدیدترین منابع و جزوات اساتید می باشد2